Impresszum és szerzői jogok

 

1. Az Üzemeltető (Szolgáltató) adatai

 

A Dynflow.hu weboldal üzemeltetője:

 

  • Cégnév: JNR Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Székhely: Budapest
  • Adószám: 23436820-2-14
  • Cégjegyzékszám: 14-09-314345
  • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Elektronikus levélcím: dynflow@dynflow.hu
  • Telefonszám: +36 70 455 3340

 

 

2. Szerzői jogok

 

Azzal, hogy belép a www.dynflow.hu szájtrendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

 

A weboldalon („weblap”) megjelenő, a Szolgáltató által vagy nevében publikált anyagok, videók, letölthető dokumentumok, e-könyvek (“Művek”) szerzői jogi védelem alatt állnak, amelyek szerzői jogi jogosultja a JNR kft.

 

Látogató a Művek egyedi lehívással történő megtekintésével annak magáncélú felhasználására szerez nem kizárólagos jogot. A Műveket az Látogató csak a weblapon keresztül tekintheti meg, nem töltheti le, nem töltheti fel az Internetre, azt sem az internet sem más erre alkalmas technológia segítségével a nyilvánossághoz nem közvetítheti, nem terjesztheti, azokat fájlcserélő hálózaton vagy ilyen célú oldalakon nem oszthatja meg. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

 

Látogató a Műveket nem sokszorosíthatja, nem dolgozhatja át, azt nem digitalizálhatja újra, nem terjesztheti, és semmilyen egyéb felhasználásra nem jogosult, mint amelyet a magáncélú és szabad felhasználás keretében a hatályos jogi szabályozás alapján jogszerűen jogosult.

 

A JNR Kft. fenntart minden, a weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weblaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását magyar és nemzetközi jogszabályok védik.

 

Látogató tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltakkal ellentétes jogsértő magatartása alapján a Szolgáltató, valamint a Művek szerzői jogának jogosultjai ellene peres úton felléphetnek és kártérítést követelhetnek, illetve amennyiben a jogsértéssel vagyoni hátrányt okoz, úgy büntetőjogi felelősségre vonásának is helye lehet.

 

© Dynflow 2010-2018